Välkommen att delta

Vi vill på olika sätt vara en kyrka för hela familjen. En kyrka dit barnen och de unga känner sig välkomna och gärna vill komma. En kyrka som kan vara ett stöd i familjelivet och till hjälp i äktenskapen. Vi vill uppmuntra människor att både bli och vara hängivna kristna med varmhjärtade och kärleksfulla relationer till sina medmänniskor.

Läs vad som händer inom Adventistsamfundet för ungdomar, tonåringar, scouter och hem & familj.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

OMSORG
Omsorg är hela församlingens angelägenhet. Det handlar om samarbete och omtanke om varandra. Gud har stor omsorg om oss, därför är det viktigt att vi också förstår att uppskatta, stötta och bära varandras bördor.

Diakoni och väntjänst inriktar sig på att hjälpa och stödja människor i och utanför vår församling, inom alla ålderskategorier.

Hjälpaktion är ett speciellt insamlingsprojekt för att förmedla ekonomiskt bistånd till ADRA, som är Adventistsamfundets världsvida hjälporganisation med förgreningar i olika utvecklingsländer och där olika katastrofer inträffar. ADRA:s Hjälpaktion har eget 90-konto: 90 07 21-2, Bg 900-7212.