Om oss

Adventkyrkan i Delsbo är ansluten till Sjundedags Adventistsamfundet. Norra Hälsinglands adventistförsamling består huvudsakligen av invandrare från Burma, somliga talar Chin och en del är Karenner.

I Adventkyrkan firar vi gudstjänst på lördagen, som är den ursprungliga bibliska sabbatsdagen. Vi gör det enligt den sed Jesus hade då han levde här på jorden (Luk. 4:16). I den sabbatshelgd, som Gud själv invigde och välsignade när han hade skapat jorden, ger Gud oss människor en särskild gemenskap och omsorg.

KYRKAN
Adventkyrkan i Delsbo invigdes 2013. Det är en enkel träbyggnad från mitten av 1800-talet, som sedan dess fungerat både som privat hem, gästgiveri, telestation och affär innan den byggdes om till missionshus. År 2013 såldes kyrkbyggnaden med tillhörande vaktmästarbostad till adventistförsamlingens pastor och återinvigdes som kyrka samma år. Kyrksalen rymmer ca 60 personer på nedre plan och har dessutom läktare. I fastigheten finns ett mindre rum för studiegrupp eller bespisning samt ett kök. Det finns även ett speciellt rum för barn- och ungdomsaktiviteter på övre våningen.

Du är alltid välkommen att besöka vår kyrka!