Bibelstudium och gudstjänst

Lördagar kl. 11.00 studerar vi Bibeln.

Bibeln är vår civilisations viktigaste bok. Ingen annan bok besitter en sådan tillförlitlighet när det gäller levnadsvisdom, tröst, hopp och sanning som Bibeln. I Adventkyrkan tror vi att Gud har inspirerat människor som trodde på Gud och lyssnade till hans Ande, att nedteckna vad de fått uppenbarat för sig. Både Gamla och Nya testamentet, är således Guds budskap till oss. Detta Guds Ord hjälper oss att förstå varför vi finns till, vem Jesus var och vilken framtid Gud har planerat för dem som älskar honom. Att studera Bibeln är därför viktigt för att lära känna Guds vilja och Hans väg till evigt liv. Bibelstudiet är tillgängligt för både barn och vuxna.

Barnen träffas i en egen grupp anpassad för dem för att på olika sätt lära sig mer om Gud genom Bibelns berättelser. De får också lära sig om vad detta kan betyda i deras liv här och nu.

De vuxnas studium utgår från ett studiematerial som är det samma över hela världen, kallat Bibelstudium, helt enkelt. Ibland går detta studium igenom en bibelbok under ett kvartal, eller också tar det upp ett visst tema eller ämne.

GUDSTJÄNSTER
I vår kyrka firar vi gudstjänst varannan lördag tillsammans. Gudstjänsterna är öppna för alla, vare sig man är medlem i församlingen eller inte. Vår önskan är att gudstjänsterna skall inspirera till ett möte med Gud samt att vi skall utrustas och utmanas till att leva ett liv överlåtet åt Gud.

Välkommen till gudstjänst i Adventkyrkan varannan lördag kl. 12:15.

BREVKURS
Vi kan erbjuda brevkurs i bibelkunskap där tankar om aktuella livsfrågor och vår innersta mänskliga längtan kan finna svar.
Brevskolan Hoppets röst