Adventkyrkan i Delsbo

SDA logoNorra Hälsinglands adventistförsamling

Vår församling är en del av Sjundedags Adventistsamfundet, ett evangeliskt kristet trossamfund som finns på olika platser utöver hela världen. Vår församlings målsättning är att inspirera människor att följa Jesus.

Vår kyrka ska vara en mötesplats där människor kan uppleva en äkta och kärleksfull gemenskap med varandra och med Gud. Vi önskar vara en öppen församling som möter människors andliga och sociala behov på ett relevant sätt.